Gmina Domaniewice zrealizowała zadanie pn. ,,Budowa toru do łyżworolek w m. Domaniewice”, które zostało współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu ,,Infrastruktura sportowa na Plus”- wartość otrzymanego dofinansowania 70.000, 00 zł.

Wybudowany obiekt o nawierzchni asfaltowej ma 10 m. szerokości oraz 123,20 m. długości w osi nawierzchni.
Mamy nadzieję, że wybudowany ogólnodostępny tor do łyżworolek pozwoli na zapewnienie odpowiednich bezpiecznych warunków mieszkańcom do jazdy w szczególności na łyżworolkach, a także zmotywuje do uprawiania tego sportu większą ilość osób z Gminy Domaniewice.

 Zachęcamy do korzystania z powstałego toru.

Zdjęcia z realizacji inwestycji: