Gmina Domaniewice informuje, iż realizuje zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Domaniewice wraz z instalacją fotowoltaiczną i modernizacją instalacji oświetleniowej”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

– Wartość ogólna zadania: 622.216,23 PLN

– Dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 197.059 PLN, w tym w formie pożyczki 59.118 PLN oraz w formie dotacji 137.941 PLN.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

Opis zakresu zadania:
Termomodernizacja budynku polega na ociepleniu ścian  zewnętrznych budynku wraz z ociepleniem stropu. W ramach termomodernizacji zaplanowano również  wymianę zużytej stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów,  rur spustowych, budowę  instalacji  fotowoltaicznej i instalacji klimatyzacji  oraz modernizację  instalacji oświetleniowej.