Wójt Gminy Domaniewice podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2022/2023.

Załączniki:

Zarzadzenie.7.22.2022-27-01pdf

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 2022

Zgłoszenie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej