Wójt Gminy Domaniewice informuje.
Każdy rolnik, chcąc odzyskać część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien:

  • – w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • – w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
  • – do wniosku (jeżeli ubiega się o przyznanie limitu zwrotu na bydło) dołączyć informacje wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające dane o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wójt Gminy informuje, że została wprowadzona dodatkowa procedura przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotycząca wydawania dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Jest to forma dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym, który będzie przesyłany na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych wg stanu na dzień 1 lutego 2022r.
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byłem/am posiadaczem w 2021 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • do 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • – do 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załączniki do pobrania:

http://bip.domaniewice.pl/m,881,akcyza-20212022.html