W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 z późn. zm.) Gmina Domaniewice z dniem 17 maja 2023 r. rozpoczyna sprzedaż końcową paliwa stałego (węgla), sortymentu i szacunkowej ilości:

– groszek –  18,5 tony

– kostka – 3 tony.

Cena 1 950,00 zł za 1 tonę (niezależnie od rodzaju)
Termin składania wniosków do 30 czerwca 2023 r.
Termin sprzedaży węgla do 31 lipca 2023 r. bądź do wyczerpania zapasów.

Brak limitu ilościowego przypadającego na gospodarstwo domowe – Niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej (3 tony) może zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy zakup węgla jest możliwy przez mieszkańców innych gmin, o ile do wniosku dołączą zaświadczenie potwierdzające wypłacenie na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wydane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zakup paliwa stałego.

Nowy wniosek na zakup węgla w sprzedaży końcowej można składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Domaniewicach w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 1, lub za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie epuap.gov.pl.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

Osoby, które złożą wniosek o zakup węgla i wniosek ten zostanie pozytywnie zweryfikowany, będą w kolejności złożenia wniosków telefonicznie informowane przez pracownika Urzędu o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, sposobie dokonania opłaty i możliwości odbioru węgla we wskazanym składzie.

Aby zapewnić sprawny proces dystrybucji węgla, osoba powiadomiona o możliwości dokonania zakupu powinna dokonać płatności w terminie do 3 dni od otrzymania telefonicznej informacji w kasie Urzędu bądź przelewem na konto:

10 9288 1037 1980 0329 2000 0020.

Nowy wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego w sprzedaży końcowej dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Domaniewicach lub do pobrania poniżej.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w sprzedaży końcowej.pdf