UWAGA !

Wójt Gminy Domaniewice informuje, że ulotka załączona poniżej nie ma nic wspólnego z Gminą Domaniewice i wnioskami składanymi w Urzędzie Gminy. Gmina Domaniewice nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na tej ulotce i innych pojawiających się na naszym terenie.

Wójt Gminy Domaniewice – Paweł Kwiatkowski