Przyswajanie nowych zachowań i dbanie o naszą planetę jest bardzo ważne. Jeśli chcemy aby dzieci wykształciły w sobie taki zwyczaj, musimy dawać im przykład postawy i działania ekologicznego. W roku szkolnym 2022/23 ponownie powróciła akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” – to już VII jej edycja.
Zachęcamy do udziału.