Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godz. 14:00 w GOKu odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XLIX sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XLIX Sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2023 rok – podjęcie uchwały.
  Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023 – 2032 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa rozpatrzenia skargi – podjęcie uchwały.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach za rok 2022.
 7. Wręczenie nagród dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym w 2022 roku.
 8. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 9. Wolne wnioski i dyskusja.
 10. Zakończenie obrad.

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/

Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos