Stypendium jest formą wsparcia materialnego zawodników, umożliwiającym rozwój ich kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium sportowe przyznawane jest raz w danym roku kalendarzowym, na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wójt Gminy Domaniewice po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami o przyznanie stypendium za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2023 roku  i zasięgnięciu opinii merytorycznej Komisji Rady Gminy przyznał stypendia n/w osobom:

 1. Artur Janicki
 2. Piotr Bagnowski
 3. Kacper Grabowicz
 4. Julia Perzyńska
 5. Krystian Milczarek
 6. Jakub Sut
 7. Bartłomiej Siek
 8. Dawid Kowalczyk
 9. Ryszard Wyszyński
 10. Wiktor Czubiak
 11. Kacper Pawełkowicz
 12. Weronika Markowska
 13. Wiktoria Konecka
 14. Weronika Lebioda
 15. Piotr Bogusz
 16. Jakub Pryk

 

Oprócz stypendiów osoby te wraz z innymi trzydziestoma siedmioma sportowcami i trenerami z UKS „Błyskawica” otrzymają nagrody pieniężne.

Łączna pula środków przeznaczona na stypendia i nagrody sportowe wyniosła  43 200,00 zł.