Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 30 maja 2023 roku o godz. 14:00 w GOKu odbędzie się L sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady L sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad L Sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu aktualnych zagrożeń epizootycznych i wdrażanie planów bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta.
 5. Przedstawienie przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu „Informacji
  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Domaniewice w 2022 roku”.
 6. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2023 rok– podjęcie uchwały.
 7. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023 – 2032 – podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Domaniewice za rok 2022.
 9. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie obrad.

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/

Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos