Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XXXVI sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Domaniewice:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym w 2021 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 5. Sprawa nadania honorowego tytułu Ambasador Gminy Domaniewice” – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa ustalenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Gminę Domaniewice – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa ustalenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanych przez Gminę Domaniewice – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2022– podjęcie uchwały.
 9. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 –podjęcie uchwały.
 10. Sprawa przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Domaniewice na lata 2021-2030” – podjęcie uchwały.
 11. Sprawa wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiących własność Gminy Domaniewice niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowościach Skaratki pod Rogóźno i Domaniewice w drodze przetargu – podjęcie uchwały.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach za rok 2021.
 13. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i dyskusja.
 15. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/