Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Domaniewice informuje, iż realizuje projekt grantowy pod nazwą „Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”, którego celem jest ,,Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 35 793,00 zł