W dniu 9 października 2021 roku odbył się zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Domaniewicach.
Podczas zjazdu dokonano podsumowania ostatnich pięć lat działalności jednostek OSP z terenu gminy Domaniewice oraz wybrano na pięcioletnią kadencję nowy Zarząd Oddziału Gminnego w osobach:
– Ireneusz Kuciński – Prezes
– Dariusz Kosiorek – Komendant
– Mirosław Grabowicz – Wiceprezes
– Łukasz Ruciński – Skarbnik
– Stanisława Felczyńska – Sekretarz
– Włodzimierz Fraszczyk – Członek
– Sylwester Gajda – Członek
– Damian Ziarnik – Członek
– Natalia Gwardecka – Członek.
Wójt Gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski składa ustępującemu Zarządowi serdeczne podziękowania za współpracę. Szczególne dziękuje dh. Włodzimierzowi Fraszczykowi za 25 lat profesjonalnego pełnienia funkcji Komendanta Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Domaniewicach, a nowo wybranemu Zarządowi życzy owocnych i efektywnych działań, dobrej współpracy oraz satysfakcji z pełnionych funkcji.