2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi 2 maja to jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowiono je bowiem w roku 2004, a upamiętnia historię polskich barw narodowych, symboli i tradycji patriotycznych. Święto przypomina również o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

Polskie barwy narodowe mają swoje źródło w herbie Królestwa Polskiego i herbie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel polskiej flagi pochodzi od bieli orła stanowiącego godło Polski, i bieli Pogoni.

Na polskiej fladze biel znajduje się u góry, gdyż w naszej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Specjalną ustawę, dotyczącą barw polskiej flagi, podjął Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 r.

Zazwyczaj tego dnia organizowane są różnego rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne, choć nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, w tym roku przypada na poniedziałek.

Wywieszenie flagi przez mieszkańców jest dobrowolne, trzeba pamiętać jednak o pewnych zasadach.