W dniu 7 maja 2024 roku o godz. 12:00 w GOK u odbędzie się I sesja Rady Gminy Domaniewice.

Obrady I sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad I sesji Rady Gminy Domaniewice

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych gminy.
 3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Domaniewice.
 4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice.
 6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice obowiązku prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Domaniewice.
 8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Domaniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów i określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaniewice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji Rady Gminy Domaniewice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Domaniewice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Domaniewice.
 14. Wolne wnioski i dyskusja.
 15. Zakończenie obrad.

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/ .