Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie

ZAPROSZENIE

Przychodnia Medi Center w Domaniewicach zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne szczepienie przeciwko GRYPIE.

Osoby chętne prosimy o kontakt z rejestracją przychodni pod nr telefonu:

46-838-35-90

Jednocześnie informujemy, że po nowym roku w naszej przychodni będzie można zaszczepić się również przeciwko koronawirusowi. Szczepienie będą wykonywane zgodnie z kolejnością określoną w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 przyjętym przez rząd RP.

 

ZAPROSZENIE gmina str.

Informacja z dnia 31.12.2020

Informujemy, że

w dniu 31.12.2020 roku (czwartek) KASA Urzędu Gminy w Domaniewicach jest

czynna do godz. 10.00.

                                                                                                                                                                          Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

Urząd Gminy nieczynny w dniu 24 grudnia 2020 roku

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 roku (czwartek) Urząd Gminy w Domaniewicach jest NIECZYNNY.

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                             Paweł Kwiatkowski

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

baner komputer_dla_rodziny 1
baner komputer_dla_rodziny 2

 

Podsumowanie zrealizowanego projektu: ,,Naprzeciw Małym i Dużym” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Podsumowanie zrealizowanego projektu:

,,Naprzeciw Małym i Dużym” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

W ramach projektu ,,Naprzeciw Małym i Dużym” zgłoszonego przez Sołectwo Rogóźno, na działkach ewidencyjnych nr 1042/1 i 1041/1 Obręb Rogóźno, gmina Domaniewice w okresie sierpień –listopad 2020 r. wykonano następujące działania:

-przygotowano teren pod plac zabaw,

-zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe,

-zakupiono oraz rozłożono agrowłókniny pod urządzenia zabawowe,

-zakupiono oraz wysypano piasek pod urządzenia zabawowe.

W ramach w/w działań Mieszkańcy Sołectwa Rogóźno wykonali, w czynie społecznym szereg prac m.in..:

– przygotowali teren pod plac zabaw,

-rozłożyli agrowłókninę pod urządzenia zabawowe,

-zorganizowali transport piasku i rozsypali go pod plac zabaw.

W ramach wykonywania w/w prac mieszkańcy Sołectwa wykorzystywali siłę rąk własnych oraz sprzęt rolniczy i ogrodniczy, który posiadają.

W ramach zrealizowanego projektu udało się osiągnąć jego cel, którym było: ,,Zagospodarowanie przestrzenie publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogóźnie poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci”.

1

Zdjęcia z realizacji projektu:
3
4
5
6
7
8 78

do zmiany

10

Podsumowanie zrealizowanego projektu: ,,Nasze miejsce Integracji” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Podsumowanie zrealizowanego projektu:

,,Nasze miejsce Integracji” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

W ramach projektu ,,Nasze miejsce Integracji” zgłoszonego przez Sołectwo Skaratki, na działce ewidencyjnej nr 350/1 Obręb Skaratki, gmina Domaniewice w okresie sierpień –listopad 2020 r. wykonano następujące działania:

-utwardzony został terenu kostką brukową wokół budynku oraz dojścia do niego – ścieżka od furtki do wejścia do budynku,

-ułożone zostały obrzeża betonowe po długości siatki w celu wydzielenia terenu na nasadzenia zieleni,

-pomalowany został budynek na zewnątrz,

-zakupiono ziemię oraz zagospodarowano ją na powierzchni działki,

-zakupiono i ułożono agrowłókninę antychwastową pod nasadzenia,

-zakupiono i nasadzono tuje,

-zakupiono i rozsypano kamień pod nasadzenia,

-zakupiono i zasiano trawę na terenie działki.

W ramach w/w działań Mieszkańcy Sołectwa Skaratki wykonali, w czynie społecznym szereg prac m.in..:

– zorganizowali transport ziemi oraz wyrównali ją na powierzchni działki

-ułożyli agrowłókninę antychwastową pod nasadzenia

– nasadzili krzewy

-zorganizowali transport kamienia i rozsypali go pod nasadzenia

-zasiali trawę na terenie działki.

W ramach wykonywania w/w prac mieszkańcy Sołectwa wykorzystywali siłę rąk własnych oraz sprzęt rolniczy i ogrodniczy, który posiadają.

W ramach zrealizowanego projektu udało się osiągnąć jego cel, którym było: ,,Odnowienie budynku służącego do wspólnych spotkań dla mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół niego”.

1
2 st
3
4
5
6
7
8 88 9
10