Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje o wystąpieniu kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie naszego kraju – województwa warmińsko-mazurskie oraz wielkopolskie.

W związku z powyższym istnieje konieczność zintensyfikowania działań w zakresie monitoringu biernego u dzikiego ptactwa, które aktualnie przebywa w Polsce i stanowi potencjalny rezerwuar wirusa grypy ptaków. Po analizie przypadków choroby u dzikich ptaków ustalono, że obecnie najczęściej wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdza się u łabędzi niemych, gęsi gęgaw – występujących na całym terytorium Polski. Aktualnie ptaki migrują i roznoszą wirusa wśród miejscowej populacji ptaków.

Biorąc pod uwagę sytuację epizootyczną w kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu zwraca się z prośbą o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu każdego przypadku odnalezienia padłego ptactwa dzikiego, bądź przyzagrodowego. Obowiązek powyższy wynika z ustawy o Ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych, art. 42, Ust. 1, pkt. 1 (Dz. U. 2023, poz. 1075).

Załącznik:

PIWet.Zdr.5202.HPAI. 14.2024 – Urzędy Gminy_Domaniewice.pdf