Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji  Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja dróg gminnych nr 105107 E i 105119 E w miejscowości Krępa”.

Wartość dofinansowania: 1.858.075,16 zł

Całkowita wartość zadania: 1.895.995,06 zł

W ramach w/w zadania inwestycyjnego zostaną zmodernizowane drogi nr 105107 E i 105119 E w miejscowości Krępa – Gmina Domaniewice.

Modernizacja dróg będzie polegała na ułożeniu nakładek asfaltowych (warstwa wyrównująca i warstwa ścieralna), utwardzeniu poboczy z kruszywa, oznakowaniu dróg, odmuleniu istniejących rowów.