Wójt Gminy Domaniewice zawiadamia:

Każdy rolnik, chcąc odzyskać część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni:

  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

  • do wniosku dołączyć zaświadczenie wydane przez kierownika biura ARiMR, zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w ich posiadaniu według stanu na 31 grudnia 2019 r., jeżeli w pierwszym terminie nie ubiegali się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła.

UWAGA

Rolnicy, którzy już w pierwszym terminie złożyli informacje o liczbie DJP bydła, nie

dołączają tego dokumentu do wniosku.

  • Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych według stanu na dzień 1 lutego 2020 r. oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byłem/

byłam posiadaczem w 2019 r.

  • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, prosimy (jeśli jest to możliwe ) we wniosku zaznaczać, że zwrot podatku akcyzowego ma być wypłacany przelewem na wskazane konto bankowe.

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Domaniewice

                                                                                                                                                             Paweł Kwiatkowski

Akcyza – zestawienie faktur sierpień 2020 Wzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_dla_rolnikow_na_2020_r_5 (1)

zalacznik_do_akcyzy

Zawiadomienie wójta o akcyzie 2020 II termin