Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:
Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.);
Termin składania wniosków:
od dnia 17 marca 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r.
Godziny przyjmowania wniosków:
od godziny 8:00 do godziny 14:00  od poniedziałku do piątku
Miejsce składania wniosków:
Siedziba Biura Stowarzyszenia LGD ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz

Limit dostępnych środków:
500 000, 00 zł
Forma wsparcia:
premia w wysokości 50 tys. zł.

więcej informacji oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem:
http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-12017-podejmowanie-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-gospodarczej