Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego – (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm. );
Termin składania wniosków:
od dnia 17 marca 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r.
Godziny przyjmowania wniosków:
od godziny 8:00 do godziny 14:00  od poniedziałku do piątku

 

Miejsce składania wniosków:

Siedziba Biura Stowarzyszenia LGD ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz

Limit dostępnych środków:
420 000,00 zł
Forma wsparcia: refundacja
– do 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność
gospodarczą;
– 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
– do 90% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących

więcej informacji oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem:

http://www.lgdziemialowicka.pl/?q=content/og%C5%82oszenie-o-naborze-nr-32016-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego