Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne
pn. ,,rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny”

 Wartość dofinansowania: 4.368.704,83 zł

Całkowita wartość zadania: 6.049.999,77 zł

W/w inwestycja obejmuje:

  • Rozbudowę budynku szkoły o powierzchni zabudowy 961,45 m2, o powierzchni użytkowej 856,99 m2 i kubaturze 6605,00 m3, w ramach której zostanie wybudowana i odpowiednio wyposażona: sala gimnastyczna, magazyn sprzętu sportowego, pokój dla nauczyciela W-F z łazienką, 4 sale dydaktyczne, 2 szatnie, 2 łazienki i 3 WC, korytarz, wiatrołap, kotłownia.
  • Budowę wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny.
  • Przebudowę części istniejącej szkoły o powierzchni użytkowej 49,71 m2 wraz z rozebraniem schodów zewnętrznych oraz wykonaniu nowych.
  • Wykonanie ogrodzenia, utwardzenia terenu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.