W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z powodu obecności Koronowirusa SARS-CoV2 w Polsce, Wójt Gminy Domaniewice informuje mieszkańców, że od 13 marca 2020 r. Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów!

Prosimy kontaktować się telefonicznie lub e-mail z pracownikami w celu uzgodnienia możliwości załatwienia spraw.

W sytuacjach szczególnych np. wymagających osobistego złożenia dokumentów udostępniona zostanie skrzynka podawcza.

Płatności prosimy dokonywać drogą elektroniczną na rachunki bankowe:

Odpady komunalne: BSZŁ O/Domaniewice – 50 9288 1037 1982 2578 2000 0070

Podatki i inne opłaty: BSZŁ O/Domaniewice –

10 9288 1037 1980 0329 2000 0020                                                                                                                    

                           Wójt Gminy

                                   Paweł Kwiatkowski

Urząd Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

Tel. – 46 830 17 60, , Fax – 46 830 17 61, e-mail – ug@domaniewice.pl

Wójt Gminy – Paweł Kwiatkowski, Tel. – 46 830 17 62.

e-mail – pawel.kwiatkowski@domaniewice.pl

Sekretarz Gminy – Zofia Sut ,

Tel. – 46 830 17 63, e-mail – zofia.sut@domaniewice.pl

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Henryka Drążkiewicz,

Tel. – 46 830 17 75, e-mail – henryka.drazkiewicz@domaniewice.pl

Skarbnik Gminy – Alicja Szymajda,

Tel. – 46 830 17 68, e-mail – alicja.szymajda@domaniewice.pl

Elżbieta Bagnowska – księgowość budżetowa,

Tel. – 46 830 17 69, e-mail – elzbieta.bagnowska@domaniewice.pl

Izabela Kaczmarek – księgowość budżetowa, płace, ZUS, VAT,

Tel. – 46 830 17 70, e-mail – izabela.kaczmarek@domaniewice.pl

Anna Polit – podatki i opłaty lokalne, zwrot podatku akcyzowego,

Tel. – 46 830 17 72, e-mail – anna.polit@domaniewice.pl

Magdalena Grabowicz – kasa, księgowość podatkowa, Tel. – 46 830 17 72

e-mail – magdalena.grabowicz@domaniewice.pl

Grażyna Jamroch – ewidencja ludności, dowody osobiste, rolnictwo,

Tel. – 46 830 17 74, e-mail – grazyna.jamroch@domaniewice.pl

Bożena Kosiorek – planowanie przestrzenne, odpady, ochrona środowiska

Tel. – 46 830 17 64, e-mail – bozena.kosiorek@domaniewice.pl

Magdalena Sut – obsługa Rady Gminy, organizacje pozarządowe, OSP

Tel. – 46 830 17 65, e-mail – magdalena.sut@domaniewice.pl

Ewa Walczak – gospodarka komunalna (woda, ścieki, oświetlenie uliczne), drogi,

Tel. – 46 830 17 66, e-mail – ewa.walczak@domaniewice.pl

Beata Kapusta – promocja gminy, zamówienia publiczne,

Tel. -46 830 17 67, e-mail – beata.kapusta@domaniewice.pl

Agnieszka Kapusta-Sztampke – gospodarka nieruchomościami, wycinka drzew,

Tel. – 46 830 17 66, e-mail – agnieszka.kapusta-sztampke@domaniewice.pl