Serdecznie dziękuję Radnym Rady Gminy, Sołtysom, Druhom OSP z terenu Gminy Domaniewice oraz wszystkim osobom zaangażowanym w dostarczanie maseczek ochronnych mieszkańcom Gminy Domaniewice.
Cieszę się, że zawsze mogę liczyć na Waszą pomoc.
Na ten trudny czas życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy Domaniewice przede wszystkim dużo zdrowia i siły.

  Paweł Kwiatkowski

Wójt Gminy Domaniewice