Każdy właściciel lub zarządca budynku do 30 czerwca 2022 r. zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

CEEB ma za zadanie zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Należy zgłosić każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB. Są to:

 • – miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza,
 • – kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
 • – kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
 • – kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • – piec kaflowy na paliwo stałe,
 • – trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
 • – kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy,
 • – kocioł olejowy,
 • – pompa ciepła,
 • – ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
 • – kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.