Dofinansowanie do projektu „Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice”

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne
pn. ,, Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice”.

Wartość dofinansowania: 1.900.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.042.970,34 zł

W ramach w/w zadania inwestycyjnego w miejscowości Domaniewice zostanie wybudowana ulica Narcyza Rosiaka i część ulicy Cichociemnych oraz przebudowana ulica Kościelna.

Gmina Domaniewice w ramach Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała 8.205.000 zł

Gmina Domaniewice w ramach drugiej Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dwa dofinansowania na:

  1. Rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny (wartość dofinansowania 4.500.000,00 zł)
  2. Modernizację dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew (wartość dofinansowania 3.705.000,00 zł)

Łączna pula otrzymanych środków to aż 8.205.000,00 zł

Oficjalne przyznanie środków nastąpiło w dniu 30.05.2022 r. na konferencji prasowej przy drodze wojewódzkiej nr 704 (odcinek Wrzeczko-Łyszkowice), gdzie osobiście Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wręczył dofinansowania samorządowcom z powiatu łowickiego w tym również Gminie Domaniewice.

Cieszymy się bardzo, że obydwa wnioski Gminy Domaniewice zostały pozytywnie ocenione.

Informacja – Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Domaniewice informuje, iż realizuje projekt grantowy pod nazwą „Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”, którego celem jest ,,Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 35 793,00 zł

 

Inwestycja – Budowa toru do łyżworolek w m. Domaniewice

Gmina Domaniewice zrealizowała zadanie pn. ,,Budowa toru do łyżworolek w m. Domaniewice”, które zostało współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu ,,Infrastruktura sportowa na Plus”- wartość otrzymanego dofinansowania 70.000, 00 zł.

Wybudowany obiekt o nawierzchni asfaltowej ma 10 m. szerokości oraz 123,20 m. długości w osi nawierzchni.
(więcej…)

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Domaniewice wraz z instalacją fotowoltaiczną i modernizacją instalacji oświetleniowej- inwestycja zakończona

Gmina Domaniewice zakończyła zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Domaniewice wraz z instalacją fotowoltaiczną i modernizacją instalacji oświetleniowej”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 650.176,23 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 197.059 PLN, w tym w formie pożyczki 59.118 PLN oraz w formie dotacji 137.941 PLN.

(więcej…)

Projekt lokalny ,,Odnowienie altanki i docieplenie ścian budynku Świetlicy Wiejskiej w Strzebieszewie” zgłoszony przez Sołectwo Strzebieszew


Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Strzebieszew w okresie 01.07.2021 r. – 15.11.2021 r. zrealizowała projekt ,,Odnowienie altanki i docieplenie ścian budynku Świetlicy Wiejskiej w Strzebieszewie”, który został współfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.
(więcej…)

Gminny Klub Malucha w Domaniewicach


Gmina Domaniewice realizuje projekt pt.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach”., który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 współfinansowanego.
(więcej…)