Prace plastyczne dzieci nagrodzonych w gminnym konkursie pt. „Domaniewice Szczepimy się!” zostały wykorzystane przy opracowaniu ulotki promującej szczepienia przeciw COVID-19.

Ulotki te zostaną rozprowadzone wśród mieszkańców Gminy Domaniewice.