Informacja

PODPROGRAM 2023
Informacja!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniewicach informuje, że od 12 lutego 2024r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265 % kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • – dla osoby samotnie gospodarującej- 2.056,40 zł (miesięcznie)
  • – dla osoby w rodzinie-1.590,00 zł (miesięcznie)

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w ramach FEPŻ, spełniające w/w kryterium mogą zgłaszać się po skierowanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 838- 36-41, 733-322-302.

Załącznik: GOPS-kryteria dochodowe.pdf