Urząd Gminy Domaniewice informuje o przesunięciu terminu składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy.

Wnioski można składać w terminie do 17 lipca 2019 r.

Domaniewice, dnia 12 lipca 2019 r.