Zarządzeniem Nr 85/22 z dnia 12 lipca 2022 r. zostały ogłoszone nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w miejscowości Skaratki pod Rogóźno, 

1. Nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w miejscowości Skaratki pod Rogóźno, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 687/2, 687/3, 687/4, 687/5 obręb Skaratki, przeprowadzono w dniu 23 sierpnia 2022 r. odpowiednio o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice.

2. Osób dopuszczonych i osób niedopuszczonych nie było.

3. Przetargi na ww. działki zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargów (brak wpłat wadium).

Załącznik:

Informacja o wyniku nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w miejscowości Skaratki pod Rogóźno.pdf