WÓJT GMINY DOMANIEWICE informuje, że na terenie powiatu skierniewickiego stwierdzono ognisko PTASIEJ GRYPY.

Wirus nie jest groźny dla człowieka, ale stwarza zagrożenie dla drobiu i dlatego konieczne jest zaostrzenie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach domowych zajmujących się jego hodowlą. Ponadto Wojewoda Łódzki wydał Rozporządzenie nr 10/2023 z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków(HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach, w którym określił następujące miejscowości Gminy Domaniewice, jako obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków: KRĘPA, RECZYCE, DOMANIEWICE.

Na obszarze powiatu łowickiego nakazuje się:
1. Utrzymywanie drobiu w zamknięciu
2. Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie.

Na obszarze powiatu łowickiego zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki.

Nakazy obowiązują wszystkie osoby utrzymujące lub prowadzące chów lub hodowlę drobiu lub innych ptaków, zamieszkujące oraz przebywające czasowo na terenie powiatu łowickiego.

Załącznik:

Rozporządzenie nr 1-2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu w sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).pdf