Wójt Gminy Domaniewice 

informuje, iż

w dniu 24 grudnia 2018 r. 

(poniedziałek) 

Urząd Gminy w Domaniewicach 

jest nieczynny. 

 

IMG_0001