Gmina Domaniewice informuję, iż realizuję zadanie pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej –Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Skaratkach”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

-Wartość ogólna zadania: 592.810,41 PLN.

-Dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 386.062,00 PLN, w tym w formie pożyczki 193.031,00 PLN oraz w formie dotacji 193.031,00 PLN.

 

fundusz

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

 

Opis zakresu projektu:

Termomodernizacja budynku polega na dociepleniu ścian elewacji budynku wraz z ościeżami styropianem fasadowym, dociepleniu stropu poddasza styropianem podłogowym, dociepleniu sufitu nad salą gimnastyczną oraz sufitu nad częścią starszą wełną mineralną. Ponadto w ramach termomodernizacji zostaną wymienione wrota oraz wszystkie okna drewniane wraz z parapetami. Termomodernizacja obejmie również wymianę grzejników centralnego ogrzewania z podejściami
i montażem zaworów termostatycznych w obrębie całego budynku, montaż dwóch powietrznych pomp ciepła dla ogrzania ciepłej wody użytkowej, montaż ogniwa fotowoltaicznego dla zasilania obiegu ciepłej wody użytkowej, wymianę pieca centralnego ogrzewania, roboty rozbiórkowe związane z termomodernizacją oraz przebudowę i wymianę pokrycia dachowego na budynku.