Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że SUW w Skaratkach i Reczycach został wyłączony z powodu wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego tj. bakterii grupy coli.

Sieć wodociągowa w Skaratkach i Reczycach została przyłączona do SUW w Domaniewicach.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W chwili obecnej woda w wodociągu Skaratki i Reczyce nadaje się do spożycia.

Załącznik:

Decyzja PPIS.SHŚ/HK.9020.76.3.2023.MS (Dotyczy: wodociągu Skaratki) oraz decyzja PPIS.SHŚ/HK.9020.77.4.2023.KS (Dotyczy: wodociągu Reczyce).pdf