Zwrot podatku akcyzowego 2021

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Domaniewice informuje:

Każdy rolnik, chcąc odzyskać część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien:

 • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

 • w terminie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

 • do wniosku (jeżeli ubiega się o przyznanie limitu zwrotu na bydło) dołączyć informacje wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające dane o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wójt Gminy informuje, że została wprowadzona dodatkowa procedura przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotycząca wydawania dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Jest to forma dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym, który będzie przesyłany na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego)

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych wg stanu na dzień 1 lutego 2021r.

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byłem/am posiadaczem w 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

do 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

do 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                     Paweł Kwiatkowski

Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r. (2)

Świadczenie wychowawcze “500+”

Świadczenie wychowawcze “500+”

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) na kolejny okres tj. od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będą przyjmowane od dnia

1 kwietnia 2021r.

wnioski składane drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1maja do dnia 31maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021r.

Bezpłatne szczepienia przeciwko GRYPIE dla wszystkich chętnych osób bez względu na wiek

ZAPROSZENIE

Przychodnia Medi Center w Domaniewicach zaprasza na bezpłatne szczepienie przeciwko GRYPIE.

Osoby chętne prosimy o kontakt z rejestracją przychodni pod nr telefonu:

46-838-35-90

Jednocześnie informujemy, że po nowym roku w naszej przychodni będzie można zaszczepić się również przeciwko koronawirusowi. Szczepienie będą wykonywane zgodnie z kolejnością określoną w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 przyjętym przez rząd RP.

Informujemy, że

w dniu 31.12.2020 roku (czwartek)

Urząd Gminy w Domaniewicach jest

czynny do godz 12.00.

  Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIEWICE

INFORMACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje o wystąpieniu kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie naszego kraju.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu zwraca się z prośbą o zgłaszanie każdego przypadku odnalezienia padłego ptactwa dzikiego, bądź przyzagrodowego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii prosi o zachowanie szczególnej czujności i przywiązywanie dużej wagi do bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób, by zminimalizować ryzyko wniknięcia wirusa grypy ptaków.

W szczególności zaleca:

zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem innych zwierząt, zwłaszcza dzikiego ptactwa

utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki

zabezpieczenie paszy, wody oraz słomy do chowu ściółkowego przed dostępem dzikiego ptactwa

jeśli miało się kontakt w ciągu 72 h z ptactwem dzikim(np. polowania na ptactwo łowne) – nie wykonywać czynności związanych z obsługą drobiu

nie wnosić na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku powiadamiania organu Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów:

– zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe(drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i/lub skrzydeł, niezborność ruchów), duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności.

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                         Paweł Kwiatkowski

Domaniewice, dnia 15.12.2020r.

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że w dniu 18.11.2020 r. (środa) w godzinach od 12:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w części Domaniewic (od drogi krajowej nr 14 do torów kolejowych) w związku
z prowadzonymi pracami wodociągowymi. Za utrudnienia przepraszamy.

infografika 11.11.2020-1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z cyklu dyżurów telefonicznych nt.: przeliczenia emerytury dla rocznika ‘53, świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, usług elektronicznych dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

do skorzystania z cyklu dyżurów telefonicznych nt.:

 • przeliczenia emerytury dla rocznika ‘53
 • świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • usług elektronicznych dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Kiedy i o której zorganizujemy dyżury

20 października od 09:00-12:00 tel. 24 254 55 01

21 października od 09:00-11:30 tel. 46 830 17 01

22 października od 10:00-13:00 tel. 42 714 33 15

23 października od 10:00-13:00 tel. 42 638 21 37

27 października od 09:00 do 11:00 46 874 19 00

28 października od 09:00 do 11:00 24 721 07 08

Nasi eksperci będą dostępni tylko ww. przedziale czasowym.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

cos

Cykl dyżurów dla Seniorów – plakat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza 26 października 2020 r. do skorzystania z dyżuru telefonicznego pt.: „Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej”

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

26 października 2020 r.

do skorzystania z dyżuru telefonicznego pt.:

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej”

Podczas dyżuru dowiedzą się Państwo m.in.

 • Jaką formę przyjmie wyrównanie?
 • Jaki wniosek należy złożyć, aby otrzymać wyrównanie??
 • Czy poza wnioskiem trzeba złożyć inne dokumenty? Jeśli tak, jakie?
 • Ile wyniesie świadczenie wyrównawcze ?
 • Kiedy będzie wypłacane?

Godzina: 11:00-13:00

Nr tel. 42 638 24 00

Nasi eksperci będą dostępni tylko ww. przedziale czasowym.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Dyżur dla działaczy opozycji antykomunistycznej

cos

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń !!!

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

7 października 2020 r.

do skorzystania z dyżuru telefonicznego pt.:

Ustalenie wysokości emerytury dla rocznika 1953 w związku ze zmianą ustawy o emeryturach i rentach z 19 czerwca 2020 r.”

Podczas dyżuru dowiedzą się Państwo m.in.

 • Kogo dotyczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r.?
 • Kto musi składać wniosek o przeliczenie, a kto nie będzie musiał tego robić?
 • Kto i kiedy dostanie wyrównanie?
 • Co można zyskać na ponownym przeliczeniu renty lub emerytury?

Godzina: 11:00-13:00

Nr. tel. 42 638 24 00

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem!