infografika 11.11.2020-1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza do skorzystania z cyklu dyżurów telefonicznych nt.: przeliczenia emerytury dla rocznika ‘53, świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, usług elektronicznych dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

do skorzystania z cyklu dyżurów telefonicznych nt.:

 • przeliczenia emerytury dla rocznika ‘53
 • świadczenia 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • usług elektronicznych dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Kiedy i o której zorganizujemy dyżury

20 października od 09:00-12:00 tel. 24 254 55 01

21 października od 09:00-11:30 tel. 46 830 17 01

22 października od 10:00-13:00 tel. 42 714 33 15

23 października od 10:00-13:00 tel. 42 638 21 37

27 października od 09:00 do 11:00 46 874 19 00

28 października od 09:00 do 11:00 24 721 07 08

Nasi eksperci będą dostępni tylko ww. przedziale czasowym.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

cos

Cykl dyżurów dla Seniorów – plakat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza 26 października 2020 r. do skorzystania z dyżuru telefonicznego pt.: „Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej”

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

26 października 2020 r.

do skorzystania z dyżuru telefonicznego pt.:

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej”

Podczas dyżuru dowiedzą się Państwo m.in.

 • Jaką formę przyjmie wyrównanie?
 • Jaki wniosek należy złożyć, aby otrzymać wyrównanie??
 • Czy poza wnioskiem trzeba złożyć inne dokumenty? Jeśli tak, jakie?
 • Ile wyniesie świadczenie wyrównawcze ?
 • Kiedy będzie wypłacane?

Godzina: 11:00-13:00

Nr tel. 42 638 24 00

Nasi eksperci będą dostępni tylko ww. przedziale czasowym.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Dyżur dla działaczy opozycji antykomunistycznej

cos

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń !!!

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi zaprasza Państwa

7 października 2020 r.

do skorzystania z dyżuru telefonicznego pt.:

Ustalenie wysokości emerytury dla rocznika 1953 w związku ze zmianą ustawy o emeryturach i rentach z 19 czerwca 2020 r.”

Podczas dyżuru dowiedzą się Państwo m.in.

 • Kogo dotyczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r.?
 • Kto musi składać wniosek o przeliczenie, a kto nie będzie musiał tego robić?
 • Kto i kiedy dostanie wyrównanie?
 • Co można zyskać na ponownym przeliczeniu renty lub emerytury?

Godzina: 11:00-13:00

Nr. tel. 42 638 24 00

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem!

118241993_3309833542575844_9166082684261950721_o

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2020 roku

Wójt Gminy Domaniewice zawiadamia:

Każdy rolnik, chcąc odzyskać część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni:

 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

 • do wniosku dołączyć zaświadczenie wydane przez kierownika biura ARiMR, zawierające informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w ich posiadaniu według stanu na 31 grudnia 2019 r., jeżeli w pierwszym terminie nie ubiegali się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła.

UWAGA

Rolnicy, którzy już w pierwszym terminie złożyli informacje o liczbie DJP bydła, nie

dołączają tego dokumentu do wniosku.

 • Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych według stanu na dzień 1 lutego 2020 r. oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byłem/

byłam posiadaczem w 2019 r.

 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, prosimy (jeśli jest to możliwe ) we wniosku zaznaczać, że zwrot podatku akcyzowego ma być wypłacany przelewem na wskazane konto bankowe.

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Domaniewice

                                                                                                                                                             Paweł Kwiatkowski

Akcyza – zestawienie faktur sierpień 2020 Wzor_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_dla_rolnikow_na_2020_r_5 (1)

zalacznik_do_akcyzy

Zawiadomienie wójta o akcyzie 2020 II termin

 

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z/S W BRATOSZEWICACH

PZDR ŁOWICZ

e-WniosekPlus

WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2020

Gmina Domaniewice

MARTA SEKUŁA

ŚRODY 8: 00 – 16: 00

Tel: 519 301 023

sharp_lowicz@lodr-bratoszewice.pl_20200424_092454

INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY DLA OSÓB I RODZIN Z PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniewicach informuje, że w związku z panującą w kraju sytuacją epidemii wywołanej wirusem COVID – 19 oraz znacznymi ograniczeniami w możliwościach i zasadności kontaktu ze służbami i instytucjami zajmującymi się pomocą osobom wobec których stosowana jest przemoc domowa, zgłoszeń przypadków wskazujących na stosowanie przemocy domowej można dokonywać telefonicznie pod nr 46/ 838-36-41 lub 733 322 302 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Informacje dotyczące zjawiska przemocy domowej można także zgłaszać drogą e-mail na adres gopsdomaniewice@poczta.onet.pl a także w formie pisemnej wrzucając informację w zaklejonej kopercie z dopiskiem Interdyscyplinarny Zespół Działający na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach.

Psycholog prowadzący Punkt Konsultacyjno-Wspierający w Domaniewicach dostępny jest obecnie wyłącznie w formie telefonicznej pod nr 609 568 973 – we wtorki w godz. 13.00 – 18.00.

Ponadto przypominamy, że w sytuacjach doznawania przemocy domowej, szczególnie wobec dzieci i osób chorych i słabych, należy dzwonić pod numer alarmowy 112, zgłosić problem policji.

W przypadku zetknięcia się z problemem przemocy można także korzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie https://twojparasol.com/. Aplikacja ta umożliwia między innymi dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, zawiera także informacje mogące być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „Niebieska Linia” 800-12-00-02 czynny przez całą dobę

Dzwoniąc pod nr 800-120-002

uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy

najbliżej miejsca zamieszkania.

PORADNIA E-MAILOWA

Można do nas pisać w sprawach związanych z przemocą w rodzinie na adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info

116 111 – Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Każdy człowiek ma swoje prawa. Dzieci są bardziej narażone na doznawanie krzywdy niż dorośli, dlatego chronią je szczególne prawa. Młode osoby mają także szczególne potrzeby, których realizację również gwarantuje prawo.

Na jaki temat można porozmawiać lub napisać?

-skontaktuj się w chwili, gdy potrzebujesz wsparcia i rozmowy o tym, co jest dla Ciebie ważne lub sprawia Ci kłopot,

– możesz porozmawiać o przyjaźni, miłości, kontaktach z rodzicami, czy problemach w szkole,

– czujesz złość, smutek, zniechęcenie, żal – podziel się tym, co właśnie przeżywasz,

– dojrzewasz i masz związane z tym pytania,

– doświadczasz przemocy lub jesteś w niebezpiecznej sytuacji,

– jest jakiś inny problem, którym chcesz się podzielić.

Telefon 116 111 działa przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 12:00 – 2:00, można także zarejestrować się na stronie https://116111.pl/ oraz napisać wiadomość e-mail.

Zasady ABCD funkcjonowania Telefonu 116 111:

Anonimowo – dzwoniąc, nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu zamieszkania.

Bezpłatnie – połączenie jest bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.

Chętnie – konsultanci 116 111 gotowi są rozmawiać o każdej ważnej sprawie. Jeśli będzie to potrzebne, mogą umówić się na kolejną rozmowę.

Dyskretnie – wszystko, o czym powiesz lub napiszesz, zostanie między Tobą a konsultantami 116 111. Jeśli poprosisz o pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów lub zgodzisz się na to, żeby Ci pomóc – konsultanci 116 111 zajmą się tym.

Konsultacje psychologiczne

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniewicach informuje, że ze względu na brak możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem dla osób będących w kryzysie emocjonalnym, potrzebującym wsparcia i porady psychologicznej, również w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 wsparcie specjalisty można uzyskać w dotychczasowych planowanych terminach konsultacji, w ramach Punktu Konsultacyjno – Wspierającego w Domaniewicach

w każdy wtorek w godzinach 1300 do 1800 pod numerem telefonu 609-568-973