I N F O R M A C J A

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i zwierzętom wolno żyjącym, które uległy wypadkom drogowym oraz zwierzętom bezdomnym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia realizowane jest przez Wójta, poprzez zawarcie umowy z lekarzem weterynarii posiadającym prawo do wykonywania zawodu, który w razie potrzeby zapewnia niezbędną całodobową opiekę lekarsko-weterynaryjną.

Zadanie to realizuje Przychodnia TOMVET – PSIAKOWO s.c Jolanta i Tomasz Wojciechowscy z siedzibą w Łowiczu przy ul. Chełmońskiego 31.(nr tel. 46 837 35 24, 601 303 395).

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że od stycznia 2020 roku w każdy poniedziałek Urząd Gminy czynny jest w godz. 9.00-17.00

a w pozostałe dni bez zmian (wtorek – piątek 8.00-16.00)

W okresie czerwca – sierpnia w dniach wtorek-piątek Urząd będzie czynny w godz.7.00-15-00

informacja od 13.00 nieczynne

wolny 24 grudnia 20190 scan na storne