Sport

Dokonano rozstrzygnięcia naboru wniosków, ogłoszonego dnia 01 lutego 2023 r. na udzielenie dotacji dla klubów sportowych.

W przewidzianym terminie składania wniosków tj. do dnia 17 lutego 2023 r. wpłynęły 4 wnioski: LZS „VAGAT” Domaniewice, UKS „BŁYSKAWICA” Domaniewice, WKS METEOR RECZYCE, LUKS ASIK.

Na posiedzeniu w dniu 10 marca 2023 r. komisja konkursowa ustaliła, że ww. wnioski spełniły warunki formalne i dokonała ich oceny merytorycznej.

Wójt Gminy Domaniewice zaakceptował ww. wnioski wraz z kwotami dotacji:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „VAGAT” – dotacja w wysokości 27 000,00 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Domaniewice – dotacja
    w wysokości 50 000,00 zł
  3. Wiejski Klub Sportowy METEOR RECZYCE – dotacja w wysokości 35 000,00 zł
  4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik” – dotacja w wysokości 43 500,00 zł

Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.

 

 

Wójt Gminy Domaniewice

Paweł Kwiatkowski