Informacja

Dokonano rozstrzygnięcia naboru wniosków, ogłoszonego dnia 25 stycznia 2024 r. na udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Domaniewice.

W przewidzianym terminie składania wniosków tj. do dnia 15 lutego 2024 r. wpłynęły 4 wnioski: LZS „VAGAT” Domaniewice, UKS „BŁYSKAWICA” Domaniewice, WKS METEOR RECZYCE, LUKS ASIK.
Na posiedzeniu w dniu 1 marca 2024 r. komisja konkursowa ustaliła, że ww. wnioski spełniły warunki formalne i dokonała ich oceny merytorycznej.

Wójt Gminy Domaniewice zaakceptował ww. wnioski wraz z kwotami dotacji:
1. Ludowy Zespół Sportowy „VAGAT” – dotacja w wysokości 30 000,00 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” Domaniewice – dotacja w wysokości 55 000,00 zł
3. Wiejski Klub Sportowy METEOR RECZYCE – dotacja w wysokości 39 000,00 zł
4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik” – dotacja w wysokości 50 500,00 zł

Szczegółowy termin realizacji zadania zostanie określony w umowie