LOGO_1

Podsumowanie projektu „Radość Dzieciom” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Projekt napisany przez sołectwo Sapy i złożony przez Gminę Domaniewice zakwalifikował się do uzyskania pomocy finansowej jednostką samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów  lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Celem Projektu  było promowanie regionu, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawienie bazy rekreacyjnej dla mieszkańców Sołectwa Sapy.

Projekt realizowany był w okresie lipiec – sierpień 2019 r. W ramach projektu została uporządkowana i zagospodarowana przestrzeń przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Sapy. Prace polegały na uporządkowaniu i wyrównaniu terenu przy Świetlicy. Plac zabaw został wyposażony w nowy zestaw zabawowy. Dodatkowo mieszkańcy wykonali własnymi siłami 2 ławeczki, piaskownicę, huśtawkę wahadłową oraz huśtawkę ważkę. Wokół placu zabaw nasadzono krzewy, a cały plac wysypano piaskiem. W ramach wykonania zaplanowanych prac mieszkańcy użyli siłę rąk własnych, wyposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz sprzęt rolniczy, który posiadają we własnym gospodarstwie.

Na zakończenie projektu sołectwo Sapy z pomocą Pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Panów z Ochotniczej Straży Ochotniczej zorganizowało 24 sierpnia uroczyste otwarcie placu zabaw. Przygotowano poczęstunek z potraw regionalnych, a także wiele atrakcji dla dzieci min. animacje, tańce, brokatowe tatuaże. Finałem atrakcji dla dzieci był pokaz cyrkowy w którym dzieci i dorośli mogli wykazać się swoimi zdolnościami. Za uczestnictwo w konkursach dzieci otrzymały upominki.

Wykonanie zaplanowanych prac w ramach projektu oraz imprezy na zakończenie dało doskonałą okazję na wspólną integracje społeczności oraz dzieci w miejscowości Sapy.

1

2

3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16