W celu dokończenia prac rozpoczętych w 2016 r. przy Świetlicy Wiejskiej  w Strzebieszewie został napisany projekt ,,Naprzeciw Nam – promowanie regionu oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej  dla mieszkańców Sołectwa Strzebieszew”. Projekt napisany przez Sołectwo Strzebieszew i złożony przez Gminę Domaniewice zakwalifikował się do uzyskania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. DSCF5399

Z uwagi na powyższe zgodnie z realizacją projektu w miesiącu lipcu i sierpniu 2017 r. zagospodarowano przestrzeń publiczną oraz poprawiono bazę sportowo-rekreacyjną przy świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie poprzez:
– uporządkowanie i wyrównanie powierzchni wokół Świetlicy
-utwardzenie terenu – ułożenie kostki brukowej pod wybudowaną altaną
-ułożenie agrotkaniny antychwastowej
-wysypanie piaskiem placu zabaw dla dzieci.
Mieszkańcy Sołectwa w ramach zaangażowania w projekt nieodpłatnie własnymi siłami  uporządkowali teren oraz wypoziomowali placu zabaw, rozłożyli włókninę i uzupełnili powierzchnię zakupionym piaskiem.
Dodatkowo w dniu 26 sierpnia 2017 r.  w ramach promowanie regionu dla Sołectwa Strzebieszew zorganizowano imprezę (współorganizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna w Strzebieszewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Strzebieszewie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach). W ramach tego przedsięwzięcia  zorganizowano konkursy dla rodzin również o regionie łowickim (przygotowano zabawy w tym zakresie oraz zakupiono nagrody i upominki związane z regionem i folklorem łowickim), przygotowano także poczęstunek z potraw regionalnych, wspólnie biesiadowano. W dniu imprezy Strażacy OSP w  Strzebieszewie zapoznali, również dzieci i młodzież ze sprzętem strażackim, który znajduje się w strażnicy (Zdjęcia z imprezy poniżej)
Pozostałe prace, które zostaną wykonane w ramach projektu w okresie jesiennym 2017 r. to:
-zasiew trawnika przy Świetlicy
-nasadzenia krzewów i drzew.

DSCF5379DSCF5331

DSCF5323DSCF5312

DSCF5307DSCF5299