Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Domaniewice dziękuje Stowarzyszeniu ,,Aktywny Senior” za współpracę, zaangażowanie i zrealizowanie projektu pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach”. Był to wspaniały pomysł na zagospodarowanie tego terenu, które zapewne przez wiele grup społecznych będzie miejscem często wykorzystywanym na różnego rodzaju imprezy, warsztaty, zajęcia kulturalne czy tematyczne.

Bardzo się cieszę, że na terenie Gminy Domaniewice jest Stowarzyszenie zrzeszające Seniorów, którzy oprócz własnych potrzeb, angażują się również w różne inicjatywy na rzecz kultury i społeczności oraz chcą pozyskiwać środki zewnętrzne na tak ważne cele.

To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu powstało takie piękne miejsce rekreacyjne na terenie Naszej Gminy.