Gmina Domaniewice otrzymała 581 587,00 złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sapach”. Inwestycja obejmowała kompleksowe prace budowlane, instalatorskie i wykończeniowe oraz wyposażenie budynku dla zapewnienia właściwej realizacji przewidzianych funkcji. Teren działki został częściowo utwardzony i zagospodarowany na potrzeby mieszkańców wsi Sapy. Inwestycja została zrealizowana w okresie: lipiec 2020 r.- maj 2021 r.

Kwota dofinansowania inwestycji: 581 587,00 zł
Koszt inwestycji: 980 000,00 zł
Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów. Pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19