W dniu 16.06.2021r. Wójt Gminy Domaniewice podczas spotkania członków stowarzyszenia Aktywny Senior zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach omówił sytuację epidemiologiczną na terenie Gminy Domaniewice. Zwrócił uwagę na niski odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców naszej gminy, który wynosi jedynie 20,18%.
Wójt Gminy Domaniewice  podkreślał, że od postawy i mobilizacji wszystkich mieszkańców w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID –   19 ze szczególnym uwzględnieniem szczepień, zależy jak szybko będziemy mogli powrócić do spokoju dnia codziennego.  Ponadto Wójt Gminy poinformował, że ze strony pracowników urzędu gminy można uzyskać pomoc w przypadku trudności z rejestracją na szczepienia oraz z dotarciem do punktu szczepień .
Zwrócił się także z prośbą do stowarzyszenia Aktywny Senior o włączenie się jego członków, w akcje promujące szczepienia przeciwko COVID-19 oraz rozpropagowanie ich wśród lokalnej społeczności, rodziny, znajomych.  Tematyka nakreślona przez Wójta Gminy spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania.