Wójt Gminy Domaniewice podaje do wiadomości harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, szkolnych oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice.

 

Załącznik:

Zarządzenie nr 9A/24 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, szkolnych oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice.pdf