Informacja

Wójt Gminy Domaniewice informuje
Każdy rolnik, chcąc odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien:

  • – w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • – w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł x ilość ha użytków rolnych ( czyli 1,46 zł x 110 l )
oraz
5,84 zł x średnia roczna liczba świń (czyli 1,46 zł x 4 l )
i
58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni (czyli 1,46 zł x 40 l )

Dotacje wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Załączniki:

1.Informacja o zwrocie podatku akcyzowego.pdf

2. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

3. Załącznik litry faktury.doc

4. Formularz informacji o pomocy publicznej.rtf

5. Klauzula Rodo.pdf

6. Załącznik_nr 2_zwrot_akcyzy.pdf