UWAGA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzania do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Jest to choroba przechowalnicza, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.
Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami:

  1. – ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw oraz innych ziemniaków uprawianych w gospodarstwie;
  2. – straty jakościowe i ilościowe plonu;
  3. – decyzja administracyjna o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu;
  4. – brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną adres e-mail: wi-lodz@piorin.gov.pl.

Załącznik:

WIORiN-Lodz-DNN.7114.1.2.2024.pdf

Komunikat – oznakowanie ziemniaków.pdf