Sport

Wójt Gminy Domaniewice
ogłasza nabór wniosków
na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku

Na podstawie art. 27 ust.2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 2048) oraz Uchwały nr XV/100/20 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Domaniewice ( Dz. Urz. Woj. Łódź, poz.3998).

Załączniki:

Ogłoszenie – nabór wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2024 r.pdf

Uchwała nr XV.100.20 w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Domaniewice.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.docx