11 grudnia 2023 roku rozstrzygnięto strażacki konkurs plastyczny pt.” Zapobiegajmy pożarom” .Uczestnikami konkursu były dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaniewicach
i Szkół Podstawowych z Gminy Domaniewice.

Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.
Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Na konkurs zgłoszono 299 prac wykonanych różnorodnymi technikami plastycznymi, a oto niektóre z nich… 😊

Prace oceniane były w trzech grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola i klasy „0” szkół podstawowych
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VII

W I grupie wiekowej – przedszkola i klasy „0” szkół podstawowych nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy 😊, a prace n/w dzieci zostały wytypowane na etap powiatowy:

1. Antoni Wiśniak – Publiczne Przedszkole w Domaniewicach gr, Motylki
2. Szymon Kapusta – Publiczne Przedszkole w Domaniewicach gr. Żabki
3. Nikodem Dauksz – Publiczne Przedszkole w Domaniewicach gr. Sówki
4. Antonina Czajka – kl 0 – SP w Skaratkach
5. Aleks Golisz – Publiczne Przedszkole w Domaniewicach gr. Sówki
6. Pola Kwestarz – kl. 0 – SP w Domaniewicach
7. Nikodem Jamroch – Publiczne Przedszkole w Domaniewicach gr. Żabki

W pozostałych grupach wiekowych Jury postanowiło wyróżnić następujące prace:
II grupa wiekowa szkoły podstawowe klasy I – IV ( przyznano po dwa miejsca ex aequo).

 

Nagrody

I. Magdalena Jamroch – kl. IV a – SP w Domaniewicach

I. Filip Wiśniak– kl. I b – SP w Domaniewicach

II. Nadia Kapusta – kl. IV b SP w Domaniewicach

II. Pola Golisz – kl. III SP w Skaratkach

III. Maja Janicka – kl. III a, SP w Domaniewicach

III. Aleksander Kotecki – kl. III , SP w Skaratkach

Wyróżnienia

1. Szymon Chmurski- kl. III – SP w Skaratkach

2. Aleksander Jatczak – kl. III – SP w Domaniewicach

3. Lena Jankowska – kl. III – SP w Domaniewicach

III grupa wiekowa –szkoły podstawowe klasy V-VII

Nagrody

I. Anna Jamroch – kl. VI b – SP w Domaniewicach

II. Jan Gajda – kl. V a – SP w Domaniewicach

III. Gabriela Fijołek – kl. V – SP w Skaratkach

Wyróżnienia

Magdalena Chmurska – kl. V – SP w Skaratkach

Na konkurs wpłynęły również prace przestrzenne, które choć nie kwalifikują się do konkursu plastycznego zostaną przekazane do Orlika w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu oto niektóre z nich:

a ich autorami są:

1. Gustaw Graczyk – Publiczne Przedszkole W Domaniewicach gr. Motylki
2. Lena Karpińska – Publiczne Przedszkole w Domaniewicach gr. Sówki
3. Ola Toma – Publiczne Przedszkole w Domaniewicach gr.Motylki
4. Maja Karpińska – kl. IV SP w Skaratkach
5.Julita Pawłowska – kl. II SP w Skaratkach
6. Amadeusz Lorentz – Publiczne Przedszkole w Domaniewicach gr. Sówki
7. Nela Murawska – kl. II SP w Skaratkach kl. II 
8. Kacper Skrzypczyński – kl II SP w Skaratkach
9. Nikola Fraszczyk – SP w Domaniewicach
10. Szyman Wodzyński – Publiczne Przedszkole w Domaniewicach gr. Żabki

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk Wójta Gminy Domaniewice Pawła Kwiatkowskiego, Magdaleny Sut – Przewodniczącej Komisji Konkursowej oraz Dariusza Kosiorka – Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Domaniewicach.

Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje, dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych, wojewódzkich, a mamy nadzieję, że także centralnych!