Z przyjemnością informujemy, że gminny konkurs plastyczny pt. „Zapobiegajmy pożarom” został rozstrzygnięty!

Łącznie wszystkich prac plastycznych, które wpłynęły ze Szkoły Podstawowej w Domaniewicach, Szkoły Podstawowej w Skaratkach i Publicznego Przedszkola w Domaniewicach było 241.Wyróżnione prace zamieszczamy poniżej.
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci, młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Komisja konkursowa z przyjemnością oglądała kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Mamy nadzieję, że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną twórczość.

Po długich naradach jury konkursowe przyznało nagrody wszystkim uczniom realizujący zajęcia w przedszkolu i klasach „0” ( pierwsza grupa wiekowa), a w pozostałych grupach wiekowych wybrało po trzy zwycięskie prace oraz po trzy wyróżnienia.

Nagrody zostały przyznane na podstawie regulaminu konkursu opracowanego przez Zarząd Główny OSP.

Oto lista Zwycięzców i nagrodzone prace:
Druga grupa wiekowa (klasy I-III)
Nagrody:
I miejsce- Krystian Kuciński, klasa I, SP Skaratki, op. Agnieszka Imiołek
II miejsce- Lena Rutkowska, klasa II, SP Skaratki, op. Anna Majewska
III miejsce- Anna Czajka, klasa III, SP Skaratki, op. Joanna Kędziora
Wyróżnienia:
1 .Bartłomiej Kapusta, klasa I, SP Domaniewice, op. Jolanta Mokrzycka
2. Gabriela Bródka, klasa III, SP Domaniewice, op. Jolanta Graszka – Wideńska
3. Maja Karpińska, klasa II, SP Skaratki, op. Anna Majewska

Trzecia grupa wiekowa (klasy IV-VI )
Nagrody :
I miejsce – Maja Zimna ,klasa V, SP Domaniewice op. Kamila Mrzygłód
II miejsce – Krystian Milczarek, klasa V, SP Domaniewice, op. Kamila Mrzygłód
III miejsce – Patrycja Siek, klasa IV, SP Domaniewice, op. Kamila Mrzygłód
Wyróżnienia:
1. Anna Jamroch, klasa IV, SP Domaniewice, op. Kamila Mrzygłód
2. Justyna Szymanowska, klasa V, SP Domaniewice, op. Kamila Mrzygłód
3. Bartosz Nowiński, klasa IV, SP Skaratki, op. Karolina Snopkowska

Czwarta grupa wiekowa (klasy VII-VIII)
Nagrody:
I miejsce – Agata Chmurska, klasa VII, SP Skaratki, op. Karolina Snopkowska
II miejsce – Milena Jóźwicka, klasa VII, SP Domaniewice, op. Kamila Mrzygłód
III miejsce – Zuzanna Kosiorek, klasa VII, SP Domaniewice, op. Kamila Mrzygłód

Wyróżnienia:
1. Patrycja Lebioda, klasa VII, SP Skaratki, op. Karolina Snopkowska
2. Oliwia Czajka, klasa VII, SP Skaratki, op. Karolina Snopkowska
3. Gabriel Foks, klasa VII, SP Domaniewice, op. Kamila Mrzygłód

Tak jak wspominaliśmy poza głównymi nagrodami – wszyscy najmłodsi uczestnicy konkursu otrzymali dyplom oraz upominek – niespodziankę, które wręczyli dzieciom Magdalena Sut – Przewodnicząca komisji oraz Dariusz Kosiorek – Komendant Gminny Związku OSP w Domaniewicach.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszych przyszłych konkursach.